ડ્રીમ સ્ટોરી વન લાઇફ વન ડ્રીમ - ભાગ 19

by Rinku shah Verified icon in Gujarati Novel Episodes

"તો બોલ સૌથી પહેલા કે પલકે નીવાન સાથે સગાઇ કેમ કરી?"મહાદેવભાઇ ના મોઢે પલક નું નામ સાંભળી પુલકીત ના કાન સરવા થાય છે.તેને આશ્ચર્ય થાય છે તે તેમની વાત સાંભળવા ની કોશિશ કરે છે." જણાવુ કાકા તમારો ડાન્સ પ્રત્યે ...Read More