ડ્રીમ સ્ટોરી વન લાઇફ વન ડ્રીમ - ભાગ 20

by Rinku shah Verified icon in Gujarati Novel Episodes

સામે હેંગર માં લટકી રહેલો ડ્રેસ જોઇ ને પુલકીત ને વધારે ગુસ્સો આવે છે.તે અેકદમ ટુંકો ડ્રેસ છે જીયા જાણતી હોય છે કે પલક આટલા ટુંકા કપડા કયારેય નહીં પહેરે એટલે તેણે આવો ડ્રેસ તેના માટે મોકલવા કહ્યું હોય ...Read More