Sanvedana by Dipti Methe in Marathi Thriller PDF

सं...वेदना..!!

by Dipti Methe in Marathi Thriller

सं..! वेदना..! साल - 2099 रिसर्च लॅब मधले लाल दिवे हाय अॅलर्ट सिक्युरिटी अलार्मसह धगधगु लागले. इमारतीच्या भिंती आवाजाने कापू लागल्या. बाहेर होणारे गन फायरिंगचे आवाज आत घुमू लागले.ताबडतोब संपूर्ण इमारतीभोवती ...Read More