પ્રિય હાસ્ય અને અનમોલ આંસુ

by Krisha Matrubharti Verified in Gujarati Letter

ઉદાસ હોય ત્યારે રડવું ખૂબ સામાન્ય છે.તમે કદાચ ઘણી વખત તે જાતે કર્યું છે. કદાચ તમે કોઈ સમયે ક્રોધ અથવા નિરાશામાં પણ રડ્યા છો - અથવા કોઈ બીજાના ગુસ્સે થયેલા રુદનને જોયું છે. પરંતુ એક અન્ય પ્રકારનું રડવું છે ...Read More